اخبار رادین تخفیف
افتتاح رسمی و شروع به کار شرکت رادین تخفیف مهر وطن

تاریخ خبر: 1396/10/01

امروز به عنوان اولین روز شروع به کار شرکت رادین تخفیف مهر وطن می باشد.

تیم رادین تخفیف از تمامی مسئولین و عواملی که در این مدت با تلاشهای پیگیر و شبانه روزی خود توانستند

ادامه مطلب

تعیین تاریخ افتتاح رسمی و شروع به کار شرکت رادین تخفیف مهر وطن

تاریخ خبر: 1396/09/20

بالاخره بعد االاخره بعد از ماهها تز ماهها تلاش و پیگیر های لازم شرکت رادین تخفیف آماده شروع به کار، بصورت رسمی شد.

در این وقفه تقریباً 5 ماهه دست اندرکاران شرکت توانستند بسترهای مناسب اداری فنی را مهیا و آماده به کار

ادامه مطلب

افتتاح دفتر مرکزی شرکت رادین تخفیف

تاریخ خبر: 1396/04/17

دفتر مرکزی شرکت رادین تخفیف مهر وطن در تاریخ 17/04/1396 تکمیل و افتتاح شد.

این دفتر با پیگیری شبانه روزی تیم تدارکات شرکت تقریباً 30 روزه تکمیل و آماده بهره برداری شد.

ادامه مطلب

تعیین محل شرکت

تاریخ خبر: 1396/03/16

با پیگیری های تیم پشتیبانی شرکت رادین تخفیف، امروز محل دفتر این شرکت انتخاب شد.

طی بررسی های انجام شده این تیم، محل دفتر مرکزی این شرکت در استان یزد، میدان شهید بهشتی،

ادامه مطلب

ثبت شرکت رادین تخفیف

تاریخ خبر: 1396/02/20

شرکت رادین تخفیف با نام حقوقی رادین تخفیف مهر وطن در تاریخ 1396/02/02 به شماره ثبت 16844 و شناسه ملی

14006721716 در مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری استان یزد به ثبت رسید.

ادامه مطلب

    آخرین خبر ها    

01 دی ماه 1396
افتتاح رسمی و شروع به کار شرکت رادین تخفیف مهر وطن

امروز به عنوان اولین روز شروع به کار شرکت رادین تخفیف مهر وطن می باشد.

20 آذر ماه 1396
تعیین تاریخ افتتاح رسمی و شروع به کار شرکت رادین تخفیف مهر وطن

بالاخره بعد از ماهها تلاش و پیگیر های لازم شرکت رادین تخفیف آماده شروع به کار، بصورت رسمی شد.

17 تیر ماه 1396
افتتاح دفتر مرکزی شرکت رادین تخفیف

دفتر مرکزی شرکت رادین تخفیف مهر وطن در تاریخ 17/04/1396 تکمیل و افتتاح شد.

16 خرداد ماه 1396
تعیین محل شرکت

با پیگیری های تیم پشتیبانی شرکت رادین تخفیف، امروز محل دفتر این شرکت انتخاب شد.