Radin Takhfif Logo

pic Mr. Mohammadtaghi Movahedian


جناب آقای محمدتقی موحدیان


تولیدکننده و فروشنده عینک های طبی و آفتابی
آدرس

یزد، میدان شهید بهشتی، خیابان امام خمینی، کوچه برخوردار، انتهای کوچه، عینک نگاه

ساعات کار

همه روزه صبح ها از ساعت

tarefeh


تبصره 1 : چنانچه به واسطه نوسانات تغییری در تعرفه های مصوب بوجود آمد، میزان تخفیف ارائه شده بر اساس نرخ نامه جدید لحاظ

می گردد.tarefeh

tarefeh

tarefeh

تبصره 2 : چنانچه خدماتی مازاد بر خدمات مندرج در جداول تعرفه برای مشتریان انجام شد، مراکز عینک سازی متعهد می گردند هزینه را با

احتصاب حداقل 15 درصد تخفیف از مشترکین شرکت دریافت نماید.
خدمات عینک سازی رادین تخفیف