Radin Takhfif Logo

Mr. Seyed mahmood Moosavizadeh


جناب آقای سیدمحمود موسوی زاده


کارشناس
آدرس

یزد، صفاییه، خیابان تیمسار فلاحی، روبروی بازارچه اطلسی، آزمایشگاه کسری

ساعات کار

همه روزه صبح ها از ساعت 07:00 الی 14:00 - عصرها از ساعت 16:00 الی 21:30

tarefeh


تبصره 1 : چنانچه به واسطه نوسانات تغییری در تعرفه های مصوب بوجود آمد، میزان تخفیف ارائه شده بر اساس نرخ نامه جدید لحاظ

می گردد.tarefeh

تبصره 2 : چنانچه خدماتی مازاد بر خدمات مندرج در جداول تعرفه برای مشتریان انجام شد، مراکز آزمایشگاهی متعهد می گردند هزینه را با

احتصاب حداقل 20 درصد تخفیف از مشترکین شرکت دریافت نماید.