Radin Takhfif Logo

pic Mr. Seyed Jalil Azadikia


جناب آقای سیدجلیل آزادی کیا


تولیدکننده و فروشنده عینک های طبی و آفتابیآدرس

یزد، خیابان فرخی، روبری داروخانه شبانه روزی چمران، عینک رضا

ساعات کار

همه روزه صبح ها از ساعت

tarefeh


تبصره 1 : چنانچه به واسطه نوسانات تغییری در تعرفه های مصوب بوجود آمد، میزان تخفیف ارائه شده بر اساس نرخ نامه جدید لحاظ

می گردد.tarefeh

tarefeh

tarefeh

تبصره 2 : چنانچه خدماتی مازاد بر خدمات مندرج در جداول تعرفه برای مشتریان انجام شد، مراکز عینک سازی متعهد می گردند هزینه را با

احتصاب حداقل 15 درصد تخفیف از مشترکین شرکت دریافت نماید.
خدمات عینک سازی رادین تخفیف