Radin Takhfif Logo

pic Dr. Mohammad Khabazian


جناب آقای دکتر محمد خبازیان


دوره دکتری عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره دکتری تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دارای بورد تخصصی پاتولوژی
آدرس

یزد، صفائیه، بلوار شهید دشتی، روبروی بوستان ناجی، طبقه تحتانی بانک انصار، آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر خبازیان

ساعات کار

همه روزه صبح ها از ساعت 07:00 الی 14:00 - عصرها از ساعت 16:00 الی 21:30

tarefeh


تبصره 1 : چنانچه به واسطه نوسانات تغییری در تعرفه های مصوب بوجود آمد، میزان تخفیف ارائه شده بر اساس نرخ نامه جدید لحاظ

می گردد.tarefeh

tarefeh

تبصره 2 : چنانچه خدماتی مازاد بر خدمات مندرج در جداول تعرفه برای مشتریان انجام شد، مراکز آزمایشگاهی متعهد می گردند هزینه را با

احتصاب حداقل 15 الی 25 درصد تخفیف از مشترکین شرکت دریافت نماید.