Radin Takhfif Logo

Card image


جناب آقای دکتر علی توکلی


دکترای دندانپزشکی، استاد دانشگاه

جراح و دندانپزشک

تخصص آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دوره زیبایی و ایمپلنت

با سالها تجربه به عنوان دندانپزشک موفق در استان یزد
آدرس

یزد، خیابان سلمان، روبروی مدرسه تفضلی، درمانگاه دکتر توکلی

ساعت کار درمانگاه

شنبه الی چهار شنبه عصر ها ساعت 16 الی 22

tarefeh


تبصره 1 : چنانچه به واسطه نوسانات تغییری در تعرفه های مصوب بوجود آمد، میزان تخفیف ارائه شده بر اساس نرخ نامه جدید لحاظ

می گردد.tarefeh

tarefeh

tarefeh

tarefeh

tarefeh

tarefeh

tarefeh

تبصره 2 : چنانچه خدماتی مازاد بر خدمات مندرج در جداول تعرفه برای بیمار انجام شد، دندانپزشک متعهد می گردد هزینه را با احتصاب

حداقل 30 درصد تخفیف از مشترکین شرکت دریافت نماید.
خدمات دندانپزشکی رادین تخفیف