رادین تخفیف ( بیوشیمی - هورمون )

Cinque Terre

بیوشیمی و هورمون چیست؟
بیوشیمی

بیوشیمی به تغییرات ترکیبات شیمیایی جانداران و همینطور چگونگی وقوع واکنش های شیمیایی در اندام های سلولی، بافت و ارگان را مورد بررسی قرار می دهد .
در موجودات زنده اساس شیمیایی آن ها شناخته شده است. کشف DNA جزئیات سنتز از پروتئین در ژن ها، تعیین ساختمان سه بعدی، مکانیسم تبدیل انرژی و همچنین مکانیسم فعالیت بسیاری از مولکول های پروتئینی از دستاوردهای مهم بیوشیمی می باشد .
می توان الگو و اساس مولکولی را دلیل تنوع در موجودات زنده دانست .
بیشتر ارگانیسم ها از واحد های ساختمانی به یک میزان تشکیل شده اند که به صورت ماکرومولکولهای تجمع یافته می باشند. در تمام ارگانیسم ها انتقالات اطلاعات ژنتیکی از DNA به RNA به یک میزان می باشد .
آدنوزین تری فسفات یا ATP در تمام جانداران از راه مشخصی تولید می شوند .

Cinque Terre

اهداف بیوشیمی

• بررسی کردن تمام ترکیبات شیمیایی در ابعاد سلول، بافت و اعضای جانداران در تمام شرایط (بیماری و سلامت)
• تحلیل و بررسی کردن تمام فرآیند های شیمیایی که در بدن جانداران اتفاق می افتد .

Cinque Terre

هورمون

هورمون شناسی یکی دیگر از بخش های پیشرفته و مهم در آزمایشگاه می باشد. این بخش به دلیل داشتن بخش های پیشرفته و دقیق و همچنین استفاده از کیت های دقیق و معتبر می تواند به راحتی پاسخگوی تمامی تست های هورمون شناسی باشد .

تست های انجام شده در بخش هورمون:

تست پروژسترون
استروژن
پرولاکتین
آلدوسترون
تستسترون
اکسی توسین
کورتیزول
هورمون یکی از مواد شیمیایی می باشد که در پاسخ یک محرک خاص ترشح می شود. در صورتی که هورمون وارد خون در بدن شود پیام را در سرتاسر بدن انتقال می دهد و آن را به تمامی سلول ها در بدن می رساند .
بر روری سلول های هدف، گیرنده هایی وجود دارند که با رسیدن هورمون مورد نظر به آن ها، سبب تغییر سلول مورد نظر می شود .

Cinque Terre

هورمون ها به دو صورت در بدن اعمال می شوند .

اعمال عمومی
اعمال موضعی
همچنین در بدن تمام انسان ها دو نوع کلی از همورمون ها وجود دارند، هورمون های استروئیدی مانند هورمون های جنسی در بدن و هورمون های آمینواسیدی .

رادین تخفیف

Cinque Terre

    آخرین خبر ها    

01 دی ماه 1396
افتتاح رسمی و شروع به کار شرکت رادین تخفیف مهر وطن

امروز به عنوان اولین روز شروع به کار شرکت رادین تخفیف مهر وطن می باشد.

20 آذر ماه 1396
تعیین تاریخ افتتاح رسمی و شروع به کار شرکت رادین تخفیف مهر وطن

بالاخره بعد از ماهها تلاش و پیگیر های لازم شرکت رادین تخفیف آماده شروع به کار، بصورت رسمی شد.

17 تیر ماه 1396
افتتاح دفتر مرکزی شرکت رادین تخفیف

دفتر مرکزی شرکت رادین تخفیف مهر وطن در تاریخ 17/04/1396 تکمیل و افتتاح شد.

16 خرداد ماه 1396
تعیین محل شرکت

با پیگیری های تیم پشتیبانی شرکت رادین تخفیف، امروز محل دفتر این شرکت انتخاب شد.