رادین تخفیف ( بیمه تکمیل درمان )

Cinque Terre

طبق آیین نامه هفتادو چهار بیمه مرکزی موضوع بیمه درمان تکمیلی جبران بخشی از هزینه‌های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری، حادثه و سایر پوشش‌های اضافی درمانی بیمه‌شدگان است که در تعهد بیمه‌گر پایه نیست و طی این بیمه‌نامه در تعهد بیمه‌ گر قرار گرفته است.
یکی از انواع‌ پوشش‌های بیمه ‌ای، بیمه تکمیلی درمان است‌. باتوجه‌ به‌ اینکه‌ انسان همواره‌ در معرض‌ خطر انواع‌ مختلف‌ بیماری‌‌ها بوده‌ و هست‌، ناچار برای بهبودی و معالجه‌ متقبل‌ هزینه‌‌های سنگین‌ پزشکی، دارو و عمل‌های جراحی و نیز مخارج‌ بیمارستان‌ می‌شود.

Cinque Terre
سالیان سال است که مردم کشور ایران با هزینه های بیمارستانی در حال سر و کله زدن هستند، از آنجایی که ارائه خدمات بیمارستانی سطح بندی های مختلفی در کشور دارد، سازمان هایی مثل تامین اجتماعی و خدمات درمانی از پرداخت برخی از دستمزد ها و خدمات بیمارستانی سر باز زدند و بیمه های تکمیلی در زمانی ایجاد شد که شرکت های بیمه بازرگانی با گرفتن حق بیمه اضافه تمامی هزینه هایی که بیمه گر اول ( تامین اجتماعی و خدمات درمانی ) نمی توانستند پرداخت کنند را پرداخت می کنند.
شاید اگر همکاری و نرخ ثابت و تعرفه ی هماهنگی بین وزارت بهداشت و بیمارستان های غیر دولتی و پزشکان وجود داشت هرگز نیازی به بیمه تکمیلی وجود نداشت.

Cinque Terre
• همانطور که در جریان هستید در کشوری زندگی میکنیم که هزینه یک سزارین بین 240 هزار تومان تا 7 میلیون تومان متغیر است!!
• هزینه پر کردن یک دندان بین 100 هزار تومان تا 1 میلیون تومان متغیر است!!
• هزینه آنژیو گرافی بین 400 هزار تومان تا 10 میلییون متغیر است!!
• بسیاری از پزشکان دستمزد مخصوص خود را داردند، و کسی نمی تواند به آنها خرده بگیرد، که چرا این مقدار پول می خواهی دریافت کنی!!
• بیمه گر پایه در مراکز خودش که تعداد آنها اندک هستند رایگان و یا با مبلغ بسیار کم و ناچیز خدمات ارائه می دهد، و خیلی از مردم به خاطر ازدحام بیمار و پایین بودن کیفیت از آن استفاده نمی کنند!!

Cinque Terre

به‌ منظور کمک به‌ مردم‌ در چنین‌ مواردی، شرکت‌های بیمه‌ طرح‌های مختلف بیمه تکمیلی درمان را ارائه‌ می‌کنند. همچنین‌ در اغلب‌ کشورها کارکنان‌ دولت‌ و یا واحد‌های صنعتی و تولیدی از طرح‌های ‌بیمه‌های درمانی جمعی استفاده‌ می‌کنند.
در حال‌ حاضر بیمه‌ درمانی یکی از رشته‌های مهم‌ بیمه‌ در کشورهای جهان‌ شمرده‌ می‌شود. این‌ نوع‌ بیمه‌ در ایران‌ به‌ صورت‌ گروهی و انفرادی عرضه‌ می‌گردد.

نگرش درست نیمی از موفقیت است."رادین تخفیف، آرامش و آسایش فردای شما"


Cinque Terre

    آخرین خبر ها    

01 دی ماه 1396
افتتاح رسمی و شروع به کار شرکت رادین تخفیف مهر وطن

امروز به عنوان اولین روز شروع به کار شرکت رادین تخفیف مهر وطن می باشد.

20 آذر ماه 1396
تعیین تاریخ افتتاح رسمی و شروع به کار شرکت رادین تخفیف مهر وطن

بالاخره بعد از ماهها تلاش و پیگیر های لازم شرکت رادین تخفیف آماده شروع به کار، بصورت رسمی شد.

17 تیر ماه 1396
افتتاح دفتر مرکزی شرکت رادین تخفیف

دفتر مرکزی شرکت رادین تخفیف مهر وطن در تاریخ 17/04/1396 تکمیل و افتتاح شد.

16 خرداد ماه 1396
تعیین محل شرکت

با پیگیری های تیم پشتیبانی شرکت رادین تخفیف، امروز محل دفتر این شرکت انتخاب شد.